Kjente Merkevarer

       

  

Handlekurv

..er tom!

Produsenter
Facebook

Weldtite TF2 Teflonspray (400ml)

99,-
Vennligst velg

Effektiv spray til rens og smøring
Weldtite Teflonspray TF2 er for bevegelige deler på sykkelen og kjede. Med teflon reduseres opptaket av smuss og støv på tørt føre. For rengjøring anbefales Weldtite Degreaser Citrus.

Egenskaper

Bruker - Unisex
Sesong - Helår
Bruksområde - Sykkel
Produkttyper - Sykkelvedlikehold: Kjedespray/smøremiddel

Klassifisering og merking av kjemikalier (CLP)
Signalord: Fare, H-setninger (tekst): H222 Ekstremt brannfarlig aerosol. H229 Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming. H319 Gir alvorlig øyeirritasjon

Kommentarer