Kjente Merkevarer

       

  

Handlekurv

..er tom!

Produsenter
Facebook

weldtite Disc Brake Cleaner Spray (250ml)

119,-
Vennligst velg

Hold skivene rene. 
Benytt aldri annet!
Er en rensealkohol i sprayform

.

Egenskaper

Bruker - Alle
Sesong - Helår
Bruksområde - Sykkel
Produkttyper - Sykkelvedlikehold: Rensevæske

Klassifisering og merking av kjemikalier (CLP)
Signalord: Fare, H-setninger (tekst): H222 Ekstremt brannfarlig aerosol. H229 Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming. H315 Irriterer huden. H319 Gir alvorlig øyeirritasjon. H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet. H411 

Kommentarer